Do rąk osadzonych trafiła publikacja wydana staraniem lidera misji FYLAKE Edwarda Kędziery, poświęcona profilaktyce narkotykowej. Pomimo pandemii udaje się utrzymać współpracę czerwonoborskiej jednostki w ważnych dla resocjalizacji więźniów obszarach.

Dzięki współpracy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze z Misją Więzienną FYLAKE i Panem Edwardem Kędzierą do rąk więźniów trafiła broszura "Co jeszcze o narkotykach". Do każdego egzemplarza dołączony jest osobisty list Pana Edwarda kierowany do więźniów. Wydawnictwo to doskonale wpisuje się w część oddziaływań readaptacyjnych skierowanych na profilaktykę i edukację antynarkotykową.

tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej