Posadzeniem Dębów Pamięci i odsłonięciem pamiątkowych tablic uczczono funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej z więzienia w Łomży zamordowanych w Katyniu w 1940r. W trakcie uroczystości wręczono odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej. W uroczystości uczestniczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Historia i współczesność

Dzień 12 października wpisze się na trwałe w historię Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Właśnie dziś nastąpiło odsłonięcie pamiątkowych tablic upamiętniających męczeńską śmierć funkcjonariuszy Straży Więziennej z więzienia w Łomży- aspiranta Antoniego Binkiewicza i aspiranta Franciszka Kućmierowskiego, którzy oddali życie w sowieckich kaźniach Katynia. Uroczystość była swego rodzaju pomostem łączącym przedwojenne tradycje więziennictwa powracającej na mapy świata Polski z jego współczesnością. Inicjatorem upamiętnienia zamordowanych jest dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski.

„Katyń-ocalić od zapomnienia...”

Okazją do uczczenia zamordowanych więzienników z przedwojennego więzienia w Łomży stał się program historyczno-edukacyjny propagowany przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie „Katyń- ocalić od zapomnienia...”. Głównym celem programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Mordu Katyńskiego, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci Zbrodni Katyńskeij. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Bykowni, Twerze czy Charkowie.

Uroczysta odprawa

Uroczystość upamiętnienia zamordowanych funkcjonariuszy Straży Więziennej zgromadziła znakomitych gości. Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze miał przyjemność przywitać Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP Aleksandry Szczudło panią Agnieszkę Brzezińską, Naczelnego Kapelana Służby Więziennej ks. Adama Jabłońskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka.

Po wprowadzeni pocztu sztandarowego głos zabrał minister Michał Woś. Podkreślił wagę inicjatywy upamiętnienia pomordowanych funkcjonariuszy w tym szczególnym miejscu, połączenia mostem pokoleń współczesnej Służby Więziennej z etosem przedwojennej Straży Więziennej. Stwierdził, że dzisiejsza uroczystość to pokazanie historii nie tylko żołnierzy Wojska Polskiego ale również Straży Więziennej, których wzięły na cel „sowiecki bagnety”.

Z kolei gen. Jacek Kitliński stwierdził, że ta cenna inicjatywa powinna być kontynuowana przez Służbę Więzienną w całej Polsce.

Dyrektor Biura Poselskiego serdecznie podziękowała zaangażowanym w dzisiejsze upamiętnienie. Na koniec odprawy wręczono odznaki za zasługi dla pracy penitencjarnej przedstawicielom Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. W krótkiej przemowie ks. Radosław Kubeł reprezentujący ratowników podziękował za wyróżnienie i wsparcie jakie grupa otrzymała z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze- maseczki uszyte przez więźniów czy wycofany z użytkowania mikrobus przekazany na rzecz „Nadziei”.

Dęby Pamięci

Następnie zebrani przeszli pod tablice pamięci, gdzie uroczystego odsłonięcia dokonali Minister Michał Woś, Dyrektor Generalny gen. Jacekiem Kitlińskim, Dyrektor Okręgowy płk Piotr Kondraciuk oraz  pani Agnieszka Brzezińska. Uroczystego poświęcenia tablic dokonał ks. Tomasz Olszewski, kapelan Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Przy tablicach zaciągnięto wartę honorową wraz w pocztem sztandarowym.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Media o wydarzeniu: 

TVP

Radio Nadzieja 

Łomża Nasze Miasto 

TV Trwam

Zambrow.org

Zambrowiacy.pl

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej