Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku przekazał 3000 maseczek na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. 1000 maseczek powstało w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.

Od początku pandemii koronawirusa Służba Więzienna włączyła się aktywnie w zwalczanie i ograniczanie jej skutków. Prostym i jakże trafionym pomysłem okazało się szycie maseczek ochronnych- niezbędnego atrybutu wszystkich w tym trudnym czasie. Maseczki uszyte w Czerwonym Borze liczone są w tysiącach sztuk.

Po zaopatrzeniu placówek służby zdrowia przyszedł czas na inne podmioty sfery budżetowej. Tym razem obdarowanym jest Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. We wtorek, 23 czerwca Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk przekazał na ręce Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Pana Wojciecha Orlińskiego i zastępcy Dyrektora- nadinspektora Dariusza Muszyńskiego- 3000 maseczek uszytych w podległych sobie jednostkach penitencjarnych. Wśród tej puli znalazło się 1000 maseczek z Czerwonego Boru. Akcja #resortsrawiedliwoscipomaga trwa.

 

 

Tekst: kpt. Dariusz Śmiechowski,

Zdjęcia: OISW w Białymstoku.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej