W dniu 14.06.2023r. funkcjonariusze OZ Złotów przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Programy edukacyjne ,,W Służbie Prawu" oraz ,,W Służbie Ojczyźnie'' skierowane są do uczniów szkół a poświęcone tematyce prewencji przestępstw wśród młodzieży i edukacji proobronnej młodzieży. Więcej o samych programach można przeczytać pod tym linkiem https://sw.gov.pl/jednostka/edukacja-mlodziezy

W środowy poranek młodzież III klasy o profilu mundurowym licząca 15 osób wraz z opiekunem z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych na terenie Oddziału Zewnętrznego w Złotowie.

Zajęcia przeprowadzili Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem kierujący OZ w Złotowie por. Piotr Nowak wraz z zastępcą kierownika działu penitencjarnego kpt. Joanną Siegmiller, funkcjonariusz działu ochrony st. chor. Damian Niewęgłowski, przewodnik wraz z psem służbowym oraz funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Podczas zajęć dokonano prezentacji przykładowych zadań służbowych z jakimi mają do czynienia na co dzień funkcjonariusze SW. Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt ochrony osobiste oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Służby Więziennej. Zapoznano uczestników zajęć z tematyką bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Nie zabrakło także podstawowych informacji na temat przepisów prawa oraz odpowiedzialności karnej, w szczególności dotyczącej osób młodocianych, a także formy uzyskania pomocy, gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa.


tekst: por. Piotr Nowak, szer. Radosław Ożański
zdjęcia: kpt. Joanna Siegmiller

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej