Uniwersytet Gdański we współpracy z Zakładem Karnym w Czarnem zorganizował spotkanie, w którym społeczność akademicka mogła porozmawiać o praktycznym wymiarze pracy w SW.

W Zakładzie Karnym w Czarnem służbę pełni kilkudziesięciu funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Aby zostać więziennym wychowawcą lub psychologiem należy ukończyć studia z zakresu pedagogiki, resocjalizacji lub psychologii, ewentualnie kilku innych kierunków wykładanych na wydziałach nauk społecznych. Naturalnym miejscem, gdzie kształci się przyszła kadra zakładów karnych są uczelnie wyższe, jak np. Uniwersytet Gdański położony w stolicy województwa pomorskiego.

W minionym tygodniu odwiedziliśmy to miejsce, aby wziąć udział w spotkaniu ze studentami kierunku psychologia i pedagogika. Czym zajmuje się psycholog i wychowawca w zakładzie karnym – o tym opowiadał studentom rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Czarnem mjr Andrzej Żabski.

Funkcjonariusz Służby Więziennej to nie tylko strażnik działu ochrony, o czym niekoniecznie wiedzą osoby, które nigdy nie miały do czynienia z naszą formacją. Wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej to wychowawcy i psychologowie. Ich rola, poza pracą resocjalizacyjną, polega na wykonywaniu szeregu innych ciekawych zadań związanych m.in. ze współpracą z działem ochrony, przeciwdziałaniem zjawisku przemycania narkotyków na teren jednostki penitencjarnej czy też wyjaśnianiem różnych poważnych zdarzeń, które czasami mają miejsce na terenie zakładów karnych. Stanowiska te, mające charakter oficerski, związane są z dużą odpowiedzialnością i opracowywaniem dokumentacji, która jest później podstawą podejmowania decyzji przez kierownictwo zakładu karnego czy też sąd penitencjarny. Charakter wykonywanej pracy jest związany z dostępem do wielu materiałów sądowych i policyjnych, które są niezbędne do stworzenia diagnozy penitencjarnej lub psychologicznej. Funkcjonariusze działu penitencjarnego dysponują z reguły największą wiedzą o skazanych, dobrze poznając historię ich demoralizacji, przestępczy życiorys i tło psychologiczne związane z zaburzonym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Wiedza ta jest podstawą prowadzonych dalej oddziaływań resocjalizacyjnych, które zmierzają do odwiedzenia przestępców od ich dotychczasowego trybu życia.

Dla młodzieży akademickiej z Uniwersytetu Gdańskiego spotkanie z funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Czarnem było okazją do zadania wielu pytań na temat ewentualnego wstąpienia do Służby Więziennej. Tak naprawdę wielu studentów kierunku psychologia i pedagogika w sposób przesadnie lękowy rezygnuje ze starania się o pracę w Służbie Więziennej. Po przejściu niespecjalnie trudnego testu sprawności fizycznej oraz badań lekarskich i psychologicznych, których celem jest wyeliminowanie osób z poważnymi problemami zdrowotnymi, służbę w zakładzie karnym potencjalnie może podjąć większość absolwentów wydziału nauk społecznych. Chętnych do spróbowania swoich sił w Zakładzie Karnym w Czarnem zapraszamy przy najbliższym naborze, który cyklicznie jest prowadzony przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie – zakładka REKRUTACJA.

 

tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej