21 listopada 2019r. na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej podpisano porozumienie o współpracy międzynarodowej pomiędzy Zakładem Karnym w Czarnem reprezentowanym przez dyrektora płk Wojciecha Brzozowskiego, a Zakładem Karnym w  Rosdorf reprezentowanym przez dyrektora Janke Klaus-Dietrich

Porozumienie przewiduje współpracę dotyczącą problematyki odbywania kary pozbawienia wolności w obydwu krajach, a także inicjowanie okoliczności sprzyjających wzajemnej wymianie doświadczeń. Ponadto porozumienie zawarte zostało przez partnerów w celu pogłębienia wzajemnych kontaktów zawodowych i sąsiedzkich.

Delegacja gości z Niemiec została zapoznana z zasadami funkcjonowania i specyfiką Zakładu Karnego w Czarnem, a także z rozwiązaniami techniczno- ochronnymi stosowanymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w tutejszej jednostce. Zagranicznym gościom przedstawiono bogaty zakres oddziaływań prowadzonych w oddziale terapeutycznym, przybliżono działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz miejsca zatrudnienia osadzonych. Zwiedzanie zakończyła wymiana doświadczeń i praktyk przyjętych w Niemczech. Wizyta w Zakładzie Karnym w Czarnem stanowiła dla Naszych gości ważny punkt zaproponowanego im programu i przyczyniła się do unaocznienia wysokiej jakości rozwiązań stosowanych w polskim systemie penitencjarnym.


 

Tekst i zdjęcia: por. Michał Rokita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej