Mury czarnieńskiej jednostki odwiedzili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpostawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Wizyta dla wielu osób była dużym przeżyciem, gdyż do tej pory uczniowie poznawali specyfikę jednostki wyłącznie teoretycznie.

W dniu 09.11. z wizytą do Zakładu Karnego w Czarnem przybyli uczniowie klas mundurowych. Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się od zaprezentowania używanej przez Służbę Więzienną jednostki broni, Walther P99. Młodzież miała okazję zapoznać się z bieżącą obsługą broni. Funkcjonariusze zapoznali uczniów z topografią zakładu, zasadami panującymi w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz warunki odbywania w nim kary. Przybliżyli im specyfikę pracy z osadzonymi oraz podzielili się własnymi doświadczeniami. Podczas spotkania zapoznaliśmy młodych kadetów z warunkami przyjęcia do służby oraz o możliwościach rozwoju które oferuje Nasza formacja.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez praworządne i humanitarne wykonanie kary pozbawienia wolności, jest dużym wyzwaniem i odpowiedzialnością, dlatego też klasa o profilu mundurowym, jest bardzo dobrym wstępem dla osób planujących związać swoja przyszłość ze Służbą Więzienna, dająca im możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji osobowościowych i zdobycia doświadczenia.

 

tekst i zdjęcia: kpr. Natalia Prach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej