W Zakładzie Karnym w Czarnem osadzeni przebywający w Oddziale Wewnętrznym dla Przewlekle Chorych biorą udział w terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa jest formą terapii uaktywniającą pacjentów z ograniczeniami sprawnościowymi ruchowymi. Dzięki ćwiczeniom ruchowym, integracyjnym i artystycznym, wykonywanym pod okiem specjalisty, osoba niepełnosprawna fizycznie, intelektualnie lub starsza uczy się sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie i usamodzielniania się. W ramach terapii zajęcia odbywają się codziennie. Osadzeni zajmują się doskonaleniem poszczególnych uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej oraz kształtowaniem poprawnej postawy wobec innych. Korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np.: papieru, farb, pasteli, plasteliny czy bibuły. Biorą udział w muzykoterapii biernej i filmoterapii. Uczą się, jak w sposób poprawny korzystać z czasu wolnego.

W ramach zajęć z tego zakresu grają w gry stolikowe, rozwiązują krzyżówki, wykreślanki, kolorują mandale.

Poprzez obcowanie ze sztuką doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na wzrost własnej wartości i umiejętności działania w grupie.

W okresie przedświątecznym ozdabiają jajka styropianowe techniką mixmedia, karczoch oraz decoupage. Malują zające z płyty MDF, które wykorzystują do wykonania dekoracji wielkanocnych. Przygotowują własnoręcznie zrobione kartki wielkanocne, które wysyłają z życzeniami do swoich rodzin.

 

Tekst: Joanna Kruszyna-Matyszewska

Zdjęcia: kpt. Damian Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej