W zakładach karnych resocjalizacja osadzonych może mieć różne odsłony, a na skuteczność jej działań ma wpływ wiele czynników. Funkcjonariusze, wychowawcy, psychologowie podejmują każdego dnia wielokierunkowe metody oddziaływania na skazanych, ważną rolę przypisać należy również kwestii religijności.

W czwartek (22.02.) Zakład Karny w Czarnem odwiedziła w ramach wielkopostnego duszpasterstwa pani Marta Przybyła, na codzień pracująca w Fundacji  Adoremus Te Christe oraz pełniąca wolontariat na Oddziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Poznaniu. Swoim doświadczeniem, dała świadectwo swojego nawrócenia, wyjścia z nałogów i depresji. Opowiedziała osadzonym o nadziei jaką daje wiara oraz przedstawiła pozytywne aspekty zmiany. 

 Programy oparte na wartościach religijnych często promują empatię i współczucie wobec innych. Kształtowanie pozytywnych zachowań wśród osadzonych jest jednym z elementów resocjalizacji. Religijne zasady moralne i etyczne mogą stanowić wytyczne dla osadzonych w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań. Poprzez naukę i praktykowanie tych zasad, osadzeni mogą rozwijać odpowiedzialność, szacunek dla innych oraz zdolność do współpracy. Dlatego programy resocjalizacyjne oparte na wartościach i zasadach religijnych mogą być skutecznym narzędziem w przygotowaniu ich do powrotu do społeczeństwa.

Kapelan tutejszej jednostki penitencjarnej Marcin Gajowniczek, podejmuje inicjatywy motywowania osadzonych do zmian dzięki sile wiary, bo wiara czyni cuda. 

 

zdjęcia: kapelan Marcin Gajowniczek

tekst: kpr. Natalia Prach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej