W dniu 2 września 2019 r. w Zakładzie Karnym w Czarnem odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia kolejnego, 62 roku szkolnego w historii Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem płk Wojciech Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem ppłk Krzysztof Łepecki, Kierownik Działu Penitencjarnego ZK w Czarnem kpt Łukasz Bakuła, dyrekcja i nauczyciele Centrum, wychowawcy penitencjarni i słuchacze pierwszych semestrów nauki.

Akademia rozpoczęła się tradycyjnie od wspólnego wysłuchania hymnu państwowego przez wszystkich zgromadzonych w świetlicy centralnej ZK.

Słowo wstępne inaugurujące rok szkolny 2019/2020 wygłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Ryszard Dudek. W swoim wystąpieniu Dyrektor CKU podkreślił, że bieżący rok szkolny rozpoczyna 215 słuchaczy w dwóch oddziałach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i 7 oddziałach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zaznaczył również, że będzie to rok przejściowy związany z reformą systemu oświaty kształcenia zawodowego, w którym wygaszane będą oddziały kwalifikacyjnego kursu zawodowego według podstawy programowej z 2012 roku, kontynuowane oddziały kształcące według podstawy programowej z 2017 roku i przygotowywane oddziały do kształcenia według podstawy programowej z 2019 roku. Również egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą obejmowały obie pierwsze podstawy programowe. Na koniec wystąpienia wszystkim obecnym złożył życzenia, aby ten rozpoczynany rok szkolny był lepszym od poprzednich, funkcjonariuszom, nauczycielom i pracownikom, aby ich praca przyniosła oczekiwane efekty kształcenia i wychowawnia, a słuchaczom bardzo dobrych wyników nauczania i uzyskania pozytywnych wyników z egzaminów zawodowych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem płk Wojciech Brzozowski podziękował słuchaczom za tak liczne wyrażenie woli kształcenia i wykorzystanie okresu izolacji penitencjarnej dla poprawy swojej przyszłości. Nauczycielom, wychowawcom w szkolnych oddziałach mieszkalnych, psychologom i oddziałowym życzył wytrwałości w realizacji edukacyjnej misji jednostki penitencjarnej.

Dyrektor Centrum dokonał prezentacji obecnej w świetlicy centralnej kadry pedagogicznej, a na koniec przedstawił kilka komunikatów dotyczących funkcjonowania i organizacji placówki oświatowej. Po zakończeniu uroczystości odbyły się spotkania słuchaczy z wychowawcami klas w budynku Centrum, gdzie słuchacze zostali zapoznani z regulaminem słuchacza oraz zasadami skorzystania z biblioteki szkolnej i pomocy w wyposażeniu w artykuły szkolne.

 

Tekst: Ryszard Dudek

Zdjęcia: kpt. Rafał Piekuś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej