Grupę Interwencyjną Służby Więziennej tworzą funkcjonariusze świetnie wyszkoleni, wysportowani, odporni na stres i gotowi do podjęcia działań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach w służbie. Swoje umięjętności w celu utrzymania najwyższych standardów doskonalą każdego dnia...

W minionym tygodniu funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej podległej Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie odbyli comiesięczne ćwiczenia zgrywające. Ich tematem przewodnim były działania interwencyjne podejmowane w celach mieszkalnych. W tym celu funkcjonariusze GISW wykorzystali obiekt symulacyjny znajdujący się w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku, który wiernie odwzorowuje cele. Członkowie GISW OISW w Koszalinie chętnie korzystają z obiektu ponieważ pozwala on przećwiczyć różne scenariusze działań w warunkach zbliżonych do realnych. Podczas treningu przećwiczono min. procedurę siłowego wejścia do celi wieloosobowej w sytuacji postawienia barykady, schematy działań z wykorzystaniem urządzenia do obezwładniania za pomocą ładunku elektrycznego TASER X2 oraz procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach celi mieszkalnej.

Funkcjonariusz GISW musi być gotowy do szybkiego i skutecznego działania, zachowując przy tym wysoki poziom profesjonalizmu i zgodność z procedurami bezpieczeństwa. Ich działania mają na celu minimalizację ryzyka oraz skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w środowisku więziennym. Współpraca, treningi i ciągłe doskonalenie umiejętności członków tej grupy są kluczowe dla skutecznego wykonywania codziennych służbowych zadań. 

 

tekst: kpr. Natalia Prach

zdjęcia: por. Łukasz Treder

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej