Współczesne technologie, postęp cywilizacyjny oraz pojawiające się coraz ciekawsze gadżety na rynku cywilnym, są wyzwaniem dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych jak i ogółu społeczeństwa. W tej tematyce odbyło się szkolenie dotyczące wykorzystania neutralizator dronów powietrznych przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czarnem.

Ppor. Łukasz Treder i st. chor. Marcin Stępniak przeprowadzili szkolenie dla żołnierzy Wojska Polskiego z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku z wykorzystania urządzenia do neutralizowania bezzałogowych statków powietrznych.  

Zarówno w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej jak i w jednostkach Wojska Polskiego tematyka dronów zyskała nowe znaczenie. Pomimo tego, iż nasze formacje działają na innych płaszczyznach stoimy na straży porządku i bezpieczeństwa.

Z uwagi na odnotowywanie wzmożonej aktywności bezzałogowych statków powietrznych nad przestrzenią powietrzną Zakładu Karnego w Czarnem zostały podjęte odpowiednie działania celem zakupienia adekwatnego oręża, neutralizatora dronów i niedopuszczania do występowania zdarzeń w obszarze dostarczania przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki. Trwający konflikt w Ukrainie pokazał jakie znaczenie na polu bitwy dla Wojska Polskiego mają drony, które znajdują swoje zastosowanie, m. in. w eliminowaniu wybranych celów czy obserwacji danego terenu. W związku z powyższym narodziła się koncepcja, w której Służba Więzienna mogła podzielić się swoim doświadczeniem z Wojskiem Polskim.

Reasumując, coraz większa dostępność tego typu urządzeń na rynku powoduje wzmożone zainteresowanie pasjonatów jak i osób, które mogą chcieć wykorzystać je do celów godzących w porządek lub bezpieczeństwo danego rejonu. Współpraca Służby Więziennej i Wojska Polskiego pokazała jak wspólny wysiłek może mieć pozytywny wpływ na zapewnienie skutecznej ochrony społeczeństwa. 

 

tekst: kpr. Natalia Prach/ ppor. Łukasz Treder

zdjęcia: 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej/ ppor. Łukasz Treder

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej