Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnem poszukuje kandydatów, którzy pobyt więzieniu chcą wykorzystać do nauki. Przygotowuje też dla nich dodatkową pracownię.

- Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności poszukujemy kandydatów w naszej jednostce, później w okręgu koszalińskim i pozostałych jednostkach penitencjarnych – wyjaśnia Ryszard Dudek, dyrektor CKU. Na I semestr nauki czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wpłynęło ponad 40 zgłoszeń. Jest też kilka na I semestr kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (2 wolne miejsca) oraz fryzjer i kucharz ( po jednym miejscu). Nabór uzupełniający był konieczny z powodu skreśleń z listy słuchaczy bądź zgłoszonych rezygnacji. 7 czerwca zbierze się Komisja Rekrutacyjna Zakładu Karnego w Czarnem, która podejmie decyzje w sprawie przyjęcia do kształcenia.

Obecnie CKU liczy 184 słuchaczy, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 161 i 23 w liceum. - Korzystając z prowadzenia kształcenia w trybie stacjonarnym i nadrabiając okres nauki zdalnej prowadzimy w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu montera modernizację sali 30 B – informuje dyrektor. - Przewidziana jest na drugą szkolną pracownię gastronomiczną. Obecnie zaawansowane są prace okładzinowe. Do wykonania pozostają jeszcze prace instalacyjne elektryczne i podłączeniowe sanitarne.

 

Tekst: mjr Robert Trembowelski

Zdjęcia: Ryszard Dudek, archiwum

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej