Zapraszamy osoby poszukujące pracy na spotkanie informacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku jest dla Zakładu Karnego w Czarnem ważnym partnerem w pozyskiwaniu kadr do pracy w więziennictwie. Czarneńska jednostka penitencjarna jako jeden z większych pracodawców w regionie jest z kolei istotnym podmiotem na lokalnym rynku pracy. Ta wzajemna zależność stanowi płaszczyznę do współpracy i do nawiązywania kontaktów roboczych. W ostatnim tygodniu udało się zorganizować spotkanie dotyczące inicjatyw, które będą realizowane w bieżącym miesiącu.

Osoby bezrobotne, które poszukują pracy będą mogły wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat potencjalnych możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej w strukturach więziennictwa. Barierą w poszukiwaniu tego rodzaju pracy jest czasami brak wiary we własne możliwości i mała świadomość zakresu roli zawodowej, która wiąże się z przystąpieniem do Służby Więziennej.

Aby te bariery zredukować warto przyjść na spotkanie, które odbędzie się 21 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku. Przy okazji spotkania będzie możliwość porozmawiania z funkcjonariuszem Służby Więziennej, który opowie o służbie w tej formacji i odpowie na pytania dotyczące kwestii podjęcia pracy w Zakładzie Karnym w Czarnem.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy pod nr telefonu: 94 372 88 80.

 

Tekst i zdjęcie: mjr Andrzej Żabski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej