Zakład Karny w Czarnem nawiązał współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi z rejonu Szczecinka.

W dniu 2 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie robocze przedstawiciela ZK w Czarnem – kierownika działu organizacyjno-prawnego mjr Andrzeja Żabskiego z Marcinem Wyszomirskim, prezesem zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinku.

Intencją spotkania było zainicjowanie współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Czarnem a ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na terenie Gminy Szczecinek. Obie formacje mają ze sobą punkty styczne, którymi są nie tylko zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym. Równie istotne jest budowanie dobrej atmosfery na podłożu relacji międzyludzkich, gdyż wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej na różnych etapach swojego życia staje się strażakami OSP, a udział w obydwu formacjach nie ma charakteru wykluczającego lecz jest komplementarny. Na tej samej zasadzie chętnie w swoich szeregach widzielibyśmy osoby, które społecznie udzielają się w ochotniczych strażach pożarnych.

W trakcie prowadzonych rozmów strony omówiły propozycje wspólnych działań związanych z promocją obydwu formacji. Spotkanie będzie miało swoje konsekwencje praktyczne, o czym poinformujemy w najbliższych miesiącach przy okazji relacjonowania kolejnych spotkań i wydarzeń z udziałem Zakładu Karnego w Czarnem i ochotniczych straży pożarnych z rejonu Szczecinka.

 

Tekst: mjr Andrzej Żabski
Zdjęcia: Jakub Diakun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej