Po raz już kolejny przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie uczestniczyli w spotkaniu z osadzonymi na terenie jednostki.

W trakcie spotkania, które odbyło się 11.03.2020r. na terenie jednostki, przedstawicielki złotowskiego MOPS omówiły przepisy ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Ponadto osadzeni zostali zapoznani z formami pomocy o jakie mogą się ubiegać zarówno w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności jak również po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Osoby pozbawione wolności nabyły również wiedzę o zakresie działalności instytucji jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tekst: por. Joanna Siegmiller

Zdjęcia: szer. Adam Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej