Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" podpisał kolejną umowę, dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" .

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Czarem założona została w 1945 r. jako rolnicza spółdzielnia zaopatrzenia i zbytu, zajmująca się sprzedażą wszelkich artykułów, od spożywczych począwszy, poprzez art. przemysłowe (narzędzia, naczynia, meble, rowery i motocykle, odzież i obuwie, „1001 drobiazgów”), aż do nawozów, materiałów siewnych, budowlanych i węgla na opał, skupem żywca, przetwórstwem spożywczym, prowadząc piekarnie, rzeźnie, masarnie, rozlewnie piwa, wytwórnie wód gazowanych, restauracje i bary. Spółdzielnia działała w mieście Czarne oraz w miejscowościach wiejskich gminy Czarne. W chwili obecnej Gmina Społdzielnia "SCH' w Czarnem prowadzi piekarnię, w której pieczywo produkowane jest wg dawnych receptur bez chemicznych ulepszaczy. Osadzeni skierowani do zatrudnienia pracować bedą w piekarni na stanowiskach pomocnik piekarza. Zatrudnienie kształtuje i wzmacnia w skazanych nawyk pracy co przyniesie wymierne korzyści po opuszczeniu Zakładu Karnego. Dzięki podjęciu zatrudnienia osadzeni mają możliwość płacenia alimentów, regulowania zobowiązań oraz wsparcia finansowego swoich bliskich.

Tekst: chor. Aleksandra Klin

Zdjęcia: kpt. Piotr Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej