W piątek 23 czerwca odbyły się przedstawienia dla osadzonych.

W minionym tygodniu naszą jednostkę odwiedzili aktorzy z Teatru Kurtyna. Przedstawiony przez nich spektakl nosił nazwę ,,Rodzinny dramat'', zawierał historię ojca i córki, których codzienny tok funkcjonowania został zakłócony przez nadużywanie alkoholu, środków psychoaktywnych i późniejsze konsekwencje. Przedstawienia profilaktyczne oprócz wymiaru kulturalnego zawierają również wartości wychowawczo-profilaktyczne takie jak edukowanie na temat wartości życia i zdrowia, zwracają uwagę na choroby cywilizacyjne w dzisiejszych czasach, a także na problemy wynikające z uzależnień. Jak zaznaczają organizatorzy scenariusz przedstawienia związany jest ze wskazaniami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz oparty na celach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2020-2025. Spektakl odbył się się w świetlicy centralnej jednostki Zakładu Karnego w Czarnem oraz został przedstawiony w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.


zdjęcia i tekst: szer. Radosław Ożański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej