Osadzeni ze złotowskiej jednostki zbierają plastikowe nakrętki. Akcja ma wymiar pomocowy i ekologiczny.

Inicjatywa uświadamia, jak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym oraz jest sposobem na tworzenie stałych nawyków ekologicznego stylu życia. Pozytywnym skutkiem zbierania nakrętek, oprócz realnej pomocy dla potrzebującej rodziny, jest promowanie wychowania ekologicznego ze złotowskiej jednostki penitencjarnej. Uwrażliwianie na potrzeby innych jest przejawem empatii. Efekt wychowawczy polega też na uświadomieniu skazanym, że oddając jedną nakrętkę, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto działania dobroczynne sprawiają, że więźniowie czują się potrzebni i mają realny wpływ na poprawę komfortu życia innych osób, co stanowi konkretną motywację do zmiany.

Pojemniki na nakrętki z informacją o celu zbiórki znajdują się w każdym oddziale mieszkalnym w budynku administracji. Komunikaty o zbiórce są czytane w zakładowym radiowęźle oraz umieszczone na tablicach informacyjnych. Determinacja w zbiórce jest widoczna. Nakrętki przynoszą także funkcjonariusze.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Złotowie włączając w akcję osoby pozbawione wolności uczą, że każda pomoc się liczy i warto ją pomnażać.

Tekst i zdjęcia: szer. Adam Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej