Delegacja Zakładu Karnego w Czarnem OZ w Szczecinku uczestniczyła w lokalnych obchodach Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych.

1 marca to jeden z dni w kalendarzu, który przypomina o naszej tożsamości i historii walki narodu polskiego z okupacją. Warunkiem trwania narodu jest wspólnota przekonań dotyczących historii i wartości, które są nam bliskie. Żołnierze Wyklęci, w swojej dramatycznej i militarnie beznadziejnej walce, uosabiają cnotę honoru, wierności i gotowości oddania życia w obronie ideałów, które ważne są dla każdego wolnego człowieka. Siła tych wartości jest tak duża, że nawet kilkadziesiąt lat uporczywego deptania ich pamięci w okresie komunizmu, nie było w stanie zniszczyć tego etosu. Dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, stanowią wzór osobowy jak powinien zachowywać się człowiek w obliczu próby.

Dla wielu Żołnierzy Wyklętych ich epopeja zakończyła się w więzieniach i ubeckich katowniach. Dziś, w zupełnie innej Polsce, funkcjonariusze Służby Więziennej pamiętają o tych dzielnych ludziach, czego wyrazem jest obecność delegacji SW na uroczystościach państwowych 1 marca, a także różne działania, głównie o charakterze edukacyjnym, prowadzone przez resztę roku.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Czarnem Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku byli obecni na uroczystości złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej szczecineckie podziemie antykomunistyczne, która znajduje się przy Zespole Szkół Nr 2 im. Warcisława w Szczecinku. Lokalne wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt osób. W jego trakcie głos zabrali przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, przypominając bolesne zdarzenia z lat 40 i 50 ubiegłego stulecia. Służbę Więzienną reprezentował m.in. Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem ppor. Piotr Nowak.

 

Tekst: kpt. Andrzej Żabski

zdjęcie: iszczecinek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej