Członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego Koła Terenowego w Czarnem odwiedzili słynne Więzienie Stanowe w San Quentin oraz legendarne więzienie na Wyspie Alcatraz

W dniu 12 grudnia 2019r. przy Zakładzie Karnym w Czarnem odbyło się spotkanie członów Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego Koła Terenowego w Czarnem. W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem płk Wojciech Brzozowski, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem ppłk. Krzysztof Łepecki, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem kpt. Ewa Bartkowska, ks. Kapelan Marcin Gajowniczek oraz emerytowani dyrektorzy Zakładu Karnego w Czarnem ppłk. Janusz Damrat i ppłk. Ryszard Włodyka – wszyscy jako członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego Koła Terenowaego w Czarnem.

W trakcie spotkania, oprócz omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem i działalnością Koła Terenowego, płk. Wojciech Brzozowski i ks. Kapelan Marcin Gajowniczek wygłosili niezwykle barwne i interesujące prelekcje - poparte licznymi fotografiami - na temat wspólnej podróży po Stanach Zjednoczonych, która odbyła się w październiku 2019r. m.in. z odwiedzin takich miejsc jak Więzienie Stanowe w San Quentin czy muzealny obecnie już obiekt Więzienia w Alcatraz. Dowiedzieliśmy się m.in. jak funkcjonuje więzienie stanowe, w którym karę pozbawienia wolności odbywa ok. 4500 skazanych z czego ok. 700 zostało skazanych na karę śmierci (obecnie w stanie Kalifornia obowiązuje moratorium na wykonywanie wyroków śmierci). Następnie w/w prelegenci opowiedzieli o przeżyciach jakich doświadczyli zwiedzając najsłynniejsze, a zarazem zamknięte już więzienie w Stanach Zjednoczonych tj. Alcatraz. Warte uwagi jest to, że więzienie wybudowane zostało na wyspie znajdującej się w Zatoce San Francisco. Dlaczego? Ze względu na naturalne odizolowanie od lądu i skalisty teren samej wyspy. Było to najlepiej strzeżone więzienie w kraju. Dzisiaj, co prawda już jako muzeum, kusi jednak tysiące turystów dostępem do miejsc, o których można było przeczytać w książkach lub zobaczyć tylko w telewizji. Alcatraz przyciąga również samą swoją legendą jako miejsce, w którym wyroki odbywali najbardziej zatwardziali i niebezpieczni przestępcy Stanów Zjednoczonych tacy jak np. osadzony nr 85: Al Capone tzw. Człowiek z blizną czy osadzony nr 1141: Frank Morris.

Po wygłoszonych prelekcjach wywiązała się szeroka dyskusja członków Koła na tematy związane z polityką penitencjarną w USA i Polsce.

 

Tekst: Kpt. Łukasz Bakuła

Zdjęcia: ks. Marcin Gajowniczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej