W dniu 18 maja delegacja Zakładu Karnego w Czarnem uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych w Zespole Szkół w Rzeczenicy.

10 lat temu postać gen. Wł. Andersa stała się patronem Szkoły Podstawowej, która wchodzi w skład Zespołu Szkół w Rzeczenicy. Obchodzona w miniony piątek rocznica tej decyzji była ważnym lokalnym wydarzeniem, które zgromadziło rzesze uczestników w postaci nauczycieli, uczniów, ich rodziców i wielu zaproszonych gości. Poza przedstawicielami władz samorządowych, w tym wójtem Gminy Rzeczenica, duchowieństwem, środowiskiem leśników, delegacją pedagogów  i kadetów  z ZS nr 7 w Biały Borze, na wydarzeniu byli również obecni reprezentanci służb mundurowych, w tym żołnierze i funkcjonariusze SW. Zakład Karny w Czarnem reprezentował Z-ca Dyrektora mjr Łukasz Bakuła oraz wychowawca por. Sławomir Montusiewicz. W skład delegacji wchodzili również funkcjonariusze pełniący funkcję przewodników psów służbowych, których zadaniem było przeprowadzenie pokazu umiejętności psów wykorzystywanych w Służbie Więziennej m.in. do poszukiwania narkotyków.  Zaprezentowane umiejętności wzbudziły żywe zainteresowanie widzów. Był to jednak tylko element całej uroczystości, na którą składały się msza święta, przemówienia rocznicowe, a także pokazy technik sztuk walki oraz medycyny taktycznej.

Motywem przewodnim piątkowych wydarzeń była postać gen. Władysława Andersa – barwnej postaci historycznej, znanej przede wszystkim ze roli dowódcy 2 Korpusu Polskiego, który walczył w czasie II wojny światowej na froncie włoskim. 18 maja 1944 roku te polskie zgrupowanie wojskowe po krwawej bitwie przełamało niemieckie fortyfikacje na Linii Gustawa w rejonie klasztoru Monte Cassino, otwierając tym samym aliantom zachodnim drogę na Rzym.

Dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy i przybyłych gości 18 maja w tym roku nie był więc datą przypadkową. Za rok o tej samem porze warto więc sobie przypomnieć co działo się w 1944 na stokach Monte Cassino i o znaczeniu tej bitwy dla historii naszego narodu…

 

Tekst: mjr Andrzej Żabski

Zdjęcia: Zespół Szkół w Rzeczenicy, por. Sławomir Montusiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej