Delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czarnem wzięła udział w uroczystości rocznicowej, która odbyła się na cmentarzu komunalnym w Szczecinku.

78 lat temu III Rzesza zakończyła swoje istnienie. Niemieckie dowództwo podpisało akt bezwarunkowej kapitulacji wobec aliantów zachodnich oraz ZSRR. Został unicestwiony totalitarny system, który narodził się w latach 30 w hitlerowskich Niemczech. W Europie umilkły armaty, rozpoczął się czas odbudowy zniszczonych miast. Powrót do normalnego życia zajął jeszcze wiele lat, zwłaszcza w naszym kraju - szczególnie doświadczonym stratami wojennymi.

Dzisiaj, 8 maja, pamiętając o tych wydarzeniach, kierownictwo Zakładu Karnego w Czarnem wraz z pocztem sztandarowym złożyło hołd polskim żołnierzom, którzy oddali życie za Ojczyznę, a także ofiarom cywilnym zamordowanym w II wojnie światowej.

Jak co roku 8 maja na cmentarzu komunalnym w Szczecinku przy pomniku Armii Krajowej spotkali się delegaci reprezentujący władze centralne - sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, poseł na sejm RP Małgorzatę Golińską oraz posła na sejm RP Radosława Lubczyka, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz służb mundurowych, dyrektorzy szkół oraz poszczególnych referatów, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe, harcerze oraz młodzież szkolna, w tym z ZS Nr 7 w Białym Borze oraz ZS Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku.

Starosta Krzysztof Lis wygłosił przemówienie okolicznościowe przypominając wydarzenia związane z II wojną światową wraz z nawiązaniami do współczesności. Na zakończenie uroczystości delegacje z poszczególnych instytucji, w tym z Zakładu Karnego w Czarnem, złożyły kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski

zdjęcia: starostwo powiatowe w Szczecinku, temat.net

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej