Delegacja Zakładu Karnego w Czarnem w osobach Pana Dyrektora ppłk. Wojciecha Brzozowskiego oraz z-cy Dyrektora ppłk. Karola Krzyżanowskiego uczestniczyła w roboczej wizycie w Zakładzie Karnym Marianosztra na Węgrzech.

Delegacji przewodniczył Pan Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie ppłk Piotr Warenik. Celem wizyty była szeroko rozumiana wymiana doświadczeń w pracy jednostek penitencjarnych w przekroju poszczególnych pionów służby, w szczególności penitencjarnego, ochronnego i kwatermistrzowskiego. Dużą uwagę skupiono na problematyce zatrudnienia osadzonych. Temat ten zarówno u naszych partnerów Węgierskich jak i u Nas w ramach rządowego programu „praca dla więźniów” stanowi jeden z priorytetów w pracy penitencjarnej. Omówiono i porównano podobieństwa jakie wokół tego zagadnienia występują w codziennej służbie, głównie ukierunkowane na usamodzielnianie osadzonych w procesie readaptacji poprzez różnego rodzaju oddziaływania w celu przywróceniu ich na wolnościowy rynek pracy po ukończeniu odbywania kary. Na zakończenie wizyty zaproszono stronę Węgierską do rewizyty z Zakładzie Karnym w Czarnem.

 

Tekst: Mariusz Górecki

Zdjęcia: Dariusz Szymański

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej