W dniu 18.01.2023 r. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem przeprowadzili zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień w Szkole Podstawowej w Parsęcku.

Funkcjonariusze z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo ZK w Czarnem odpowiedzieli na zaproszenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Parsęcku i przeprowadzili zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień. Spotkanie miało charakter profilaktyczny. Jego celem było promowanie prawidłowych postaw społecznych, zapobieganie demoralizacji i przestępczości oraz unikanie zagrożeń i zachowań ryzykownych. Zajęcia służyły zwiększeniu świadomości młodzieży na temat konsekwencji zażywania środków odurzających.

Podczas spotkania przybliżono także młodzieży pracę funkcjonariuszy SW oraz zadania, z którymi funkcjonariusze mierzą się w codziennej służbie.


tekst: por. Janina Brusiło
zdjęcia: Dział Terapeutyczny ZK Czarne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej