W dniu 10 lutego swoją służbę w ZK w Czarnem zakończył Z-ca Dyrektora ppłk Marek Żurowski.

Wstępując do Służby Więziennej każdy funkcjonariusz ślubuje rzetelnie wykonywać powierzone zadania i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa. Ten dzień i datę rozpoczęcia swojej służby pamięta chyba każdy funkcjonariusz SW. Pewnego dnia przychodzi jednak moment, gdy kończymy swoją misję, którą była służba na rzecz społeczeństwa. Miarą naszej wartości jest wówczas to, z jakim bilansem dokonań zawodowych opuszczamy tę formację.

Taki moment przyszedł w dniu dzisiejszym na naszego przełożonego, ale również kolegę z którym przez szereg lat wielu nas miało przyjemność pracować. Z dniem 10.02.2023r. ze służby w Zakładzie Karnym w Czarnem odszedł ppłk Marek Żurowski, zajmujący w ostatnich latach stanowisko zastępcy dyrektora. Pan podpułkownik swoją służbę rozpoczął 20 lat temu w Zakładzie Karnym w Szczecinku. Przez te wszystkie lata zajmował się zagadnieniami kwatermistrzowskimi. Zdobywając stopniowo doświadczenie i wiedzę stanowił autorytet dla funkcjonariuszy, dla których był oparciem w rozwiązywaniu wielu trudnych i specjalistycznych problemów związanych z zagadnieniami technicznymi oraz inwestycyjnymi. Pomimo, że był przełożonym wymagającym to jednak wyróżniająca go postawa koleżeńska sprawiała, że można było do niego przyjść aby porozmawiać nie tylko o technice... Pod koniec swojej kariery zawodowej był naturalnym kandydatem do objęcia funkcji Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego, którego to stanowisko piastował od kwietnia 2021r. Jako Z-ca Dyrektora ZK w Czarnem nadzorował m.in. dział kwatermistrzowski, pokazując profesjonalizm i podnosząc wysoko poprzeczkę nie tylko innym ale przede wszystkim sobie. Odchodząc ze Służby Więziennej pozostawił po sobie trwały ślad, nie tylko w postaci szeregu inwestycji na terenie jednostek penitencjarnych w Czarnem i w Szczecinku ale przede wszystkim w życzliwej pamięci osób, które miały szczęście z nim współpracować.

 

tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej