Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Czarnem udzielił pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.

W czasie wolnym od służby plut. Michał Graczyk był świadkiem zdarzenia drogowego. Doszło do niego w miejscowości Wołcza Mała na drodze krajowej 20, gdzie kierujący samochodem ciężarowym zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok auta osobowego. Ranny został kierowca osobówki, w której znajdowały się jeszcze trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał się i po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia udzielił poszkodowanym pierwszej pomocy. Następnie powiadomił służby ratunkowe i do czasu ich przybycia monitorował stan zdrowia poszkodowanych.

W Służbie Więziennej każdy funkcjonariusz i pracownik odbywa szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest to stały element każdego kursu. Funkcjonariusze po szkoleniu i treningach na profesjonalnym sprzęcie, zdają egzamin ze znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, a także egzamin praktyczny. Te umiejętności są niezbędnym elementem służby i pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Wzorową postawę funkcjonariusza docenił jego przełożony mjr Jacek Chmiel. 4 czerwca 2020 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem wyraził słowa uznania oraz przekazał gratulacje dla plut. Michała Graczyk, który poza służbą jest prezesem Grup Ratowniczej PROMED w Szczecinku oraz druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwdzie Wielkiej.

Tekst: por. Michał Rokita

Zdjęcia: Michał Rokita oraz https://www.facebook.com/gazetamiastecka/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej