W dniu 29.05.2019 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Bobolicach w obecności zaproszonych gości uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Czarnem a Muzeum Regionalnym w Bobolicach.

Porozumienie podpisali Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem płk Wojciech Brzozowski i Pani Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach Izabela Helman.

Głównym celem porozumienia jest współpraca stron w procesie resocjalizacji osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Czarnem, która ma im umożliwić po wyjściu na wolność funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób nie naruszający norm prawnych i moralnych, wyrobienie u nich poczucia odpowiedzialności, a także szacunku do historii i dorobku pokoleń oraz uwrażliwienie na sztukę.

Ze strony Zakładu Karnego odbywać się to będzie poprzez przekazywanie eksponatów wykonanych przez osadzonych które prezentowane będą w Muzeum Regionalnym w Bobolicach na organizowanych wystawach sztuki więziennej.

Muzeum zobowiązało sie do prowadzenia dla osadzonych w ramach działań resocjalizacyjnych prelekcji na temat historii gminy Bobolice i regionu oraz prezentacji wystaw stałych i okolicznościowych.
 

Tekst i zdjęcia kpt Herchel Paweł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej