W ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przeprowadzili zbiórkę charytatywną na rzecz zakupienia środków ochrony osobistej dla szczecineckiego hospicjum.

Funkcjonariusze chętni do kształtowania postaw obywatelskich zaangażowali się w akcję pomocy dla podopiecznych hospicjum. Za zebrane fundusze zakupili środki ochrony osobistej, które w dniu 14 maja 2020r. przekazano na ręce siostry Barbary. Symboliczne wsparcie spotkało się z dużą wdzięcznością. Podziękowania należą się dla funkcjonariusza kpr. Marcina Stępień, który zainicjował akcję i jednocześnie wykazał się dużym zaangażowaniem w jej przeprowadzenie.

Budowa Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku rozpoczęła się w 2011 roku dzięki ofiarności ludzi, samorządów, miasta i powiatu. 1 lipca 2018 roku Hospicjum oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Jest to miejsce w którym podejmuje się opiekę paliatywną i leczenie bólu przewlekłego.

Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej pomaganie innym ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka.

Tekst i zdjęcia: por. Michał Rokita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej