W ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem podpisał kolejną umowę, dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych, która realizowana będzie w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

Firmą ABEX Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji serii gniazd i włączników a także rozgałęźników i skrzynek rozdzielczych.Osadzeni skierowani do pracy zatrudnieni zostaną na stanowisku monter osprzętu elektrycznego. Skazani chętnie podejmują codzienną pracę u kontrahentów ucząc się systematyczności, racjonalnego wykorzystania czasu, wywiązywania z obowiązków pracowniczych oraz dyscypliny.

Jednostka realizując założenia rządowego programu dokłada wszelkich starań, aby objąć zatrudnieniem jak największą populację skazanych.

Tekst: chor. Aleksandra Klin

Zdjęcia: kpt. Piotr Kwiatkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej