Maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. S.Czarnieckiego w Człuchowie mieli okazję dowiedzieć się o warunkach pracy w SW i zadaniach realizowanych przez tę formację.

Aby zostać funkcjonariusze Służby Więziennej niezbędne jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego. Za chwilę ten warunek spełnią uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie. Początkiem kariery zawodowej może być praca w dziale ochrony. Po ukończeniu studiów wyższych, np. w formie zaocznej, dla funkcjonariusza działu ochrony otwiera się możliwość starania się o awans do korpusu oficerskiego. 
O tym jak wygląda służba w zakładzie karnym i różnych ciekawostkach związanych z pracą z osobami pozbawionymi wolności rozmawiali funkcjonariusze z ZK w Czarnem z uczniami LO im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie.

Wiele osób nie wie, że praca w warunkach szczególnych jakim jest służba w SW wiąże się z określonymi uprawnieniami gwarantowanymi ustawowo. To między innymi:

  • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
  • dłuższy urlop w porównaniu z pracą w „cywilu” - 26 dni urlopu podstawowego oraz urlop dodatkowy wydłużający się wraz ze stażem w służbie do maksymalnego poziomu 13 dni,
  • pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz równoważnik za brak mieszkania, dla funkcjonariuszy, którzy nie posiadają własnego mieszkania,
  •  nagroda roczna (tzw. „trzynastka”),
  • możliwość otrzymania dofinansowania w kosztach czesnego na studia oraz urlop szkoleniowy,
  • rozbudowany system wewnętrznych szkoleń, które wyposażają funkcjonariusza w różne ciekawe uprawnienia zawodowe, które można później wykorzystać przy okazji wykonywania dodatkowej pracy zawodowej lub w okresie emerytalnym.

Jeśli, podobnie jak  LO w Człuchowie, Państwa placówka oświatowa jest zainteresowana zorganizowaniem spotkania z funkcjonariuszami SW lub udziałem uczniów w wizycie studyjnej na terenie Zakładu Karnego w Czarnem – zapraszamy do kontaktu, telefon: 59 833 08 10.

Telefon informacyjny dla kandydatów do służby w Zakładzie Karnym w Czarnem: 507 193 778.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski
zdjęcie: szer. Dorota Śnieżko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej