Chcesz pokoju – szykuj się do wojny…

W dniu 1 grudnia na terenie czarneńskiej jednostki penitencjarnej odbyły się duże ćwiczenia ochronno-obronne pod nazwą Parabellum 2022r. Sam kryptonim sugeruje, że ich celem było przetestowanie jak zachowają się funkcjonariusze w sytuacji nadzwyczajnej, którą było hipotetyczne funkcjonowanie jednostki w warunkach stanu nadzwyczajnego. Jak wyglądają więzienne procedury na wypadek ogłoszenia stanu wyjątkowego? Jak sprawnie wygląda przepływ informacji pomiędzy kierownictwem a szczeblem wykonawczym? Jak zareagować w sytuacji fizycznego zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej?

Te wszystkie sytuacje ćwiczyli funkcjonariusze SW z Czarnego. Zaproszeni goście, w tym płk Michał Cieślak – Dyrektor Biura Ochrony CZSW, Mateusz Wagemann – wicewojewoda zachodniopomorski, płk Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy SW w Koszalinie oraz przedstawiciele samorządu i służb mundurowych mieli okazję obserwować najbardziej dynamiczne elementy ćwiczeń.

Pierwszym zaplanowanym zdarzeniem w scenariuszu był więzienny „klasyk” czyli interwencja w sytuacji, gdy kilku osadzonych odmawia zejścia z placu spacerowego i usiłuje stworzyć zarzewie buntu. Więźniowie-pozoranci uzbrojeni w drewniane sztachety usiłowali oczywiście przeszkodzić działaniom zmierzającym do przywrócenia porządku. Zgromadzeni obserwatorzy mogli zobaczyć jak sprawnie i bez nadmiernego użycia siły funkcjonariusze „rozbrajają” niebezpieczną sytuację, a uczestników zdarzenia umieszczają w pojazdach transportowych, gdzie więźniowie-pozoranci są już zabezpieczeni, aby rozwieść ich po sąsiednich jednostkach penitencjarnych.

Kolejne zadanie polegało na ugaszeniu pożaru, który niespodziewanie wybuchł w jednym z budynków magazynowych. Tutaj wyzwaniem był czas reakcji liczony od zauważenia pożaru do początku akcji gaśniczej realizowanej przez Państwową Straż Pożarną. Testowaliśmy m.in. procedury związane z wpuszczeniem na teren jednostki zastępów straży pożarnej. Dodatkowym elementem w tym ćwiczeniu było sprawdzenie jak pokierować wozami straży pożarnej alternatywną drogą w sytuacji, gdy brama główna z jakichś powodów nie jest drożna.

Problemem, który zapewne w najbliższych latach będzie nabierał na znaczeniu będzie ochrona przestrzeni powietrznej jednostki przed penetracją ze strony obiektów latających typu dron. Tego rodzaju urządzenia poza obserwacją terenu, która może być przydatna dla przestępców pod kątem poszukiwania słabych elementów systemu ochrony, niosą ze sobą również takie zagrożenia jak możliwość przemycania przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych np. narkotyków czy telefonów komórkowych. Na ćwiczeniach Parabellum 2022 testowaliśmy system neutralizacji dronów opracowany przez jedną z polskich firm. Pierwsze doświadczenia są obiecujące i mogą dawać nadzieję, że przy odpowiednim wyekwipowaniu funkcjonariuszy SW, jednostka penitencjarna będzie szczelna pod kątem zagrożeń związanych z wykorzystaniem przez przestępców dronów do naruszania przestrzeni powietrznej zakładu karnego.

Na koniec ćwiczeń dokonano sprawdzenia funkcjonowania procedur na styku współpracy Służby Więziennej z Policją. Najście chuliganów na jednostkę penitencjarną połączone z zakłóceniem porządku publicznego – to zdarzenie w którym, zgodnie z przepisami prawa, uprawniona do reakcji jest Policja. Na przyjazd Policji nie musieliśmy długo czekać, a zdecydowana reakcja stróżów prawa połączona z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego pokazała, że ewentualne najścia na Zakład Karny w Czarnem spotkają się ze zdecydowaną reakcją ze strony policjantów z miejscowego komisariatu.

Podsumowanie ćwiczeń dokonane przez Dyrektora Biura Ochrony CZSW, Dyrektora Okręgowego SW w Koszalinie oraz zaproszonych gości ze służb mundurowych miało charakter nie tyle kurtuazyjnej recenzji ale merytorycznych wypowiedzi, w których dominowało uznanie dla sprawnego zorganizowania i realistycznego odegrania zaplanowanych scenariuszy. W odczuciu fachowców, którzy obserwowali ćwiczenia Parabellum 2022 Zakład Karny w Czarnemu jest bardzo dobrze przygotowany na potencjalne zagrożenia, które mogą potencjalnie dotknąć naszą jednostkę penitencjarną.

 

Tekst: mjr Andrzej Żabski
Zdjęcia: ppor. Kacper Wolski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej