Młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II uczestniczyła w zjeździe klas penitencjarnych 19-20 czerwca w Kaliszu.

Z samego rana w poniedziałek 19 czerwca 2023 roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem wraz z opiekunem ze szkoły oraz funkcjonariuszem z Zakładu Karnego w Czarnem stawiła się na terenie kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu by uczestniczyć w zorganizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości - Ogólnopolskim zjeździe klas o profilu penitencjarnym odbywającym się w dniach 19-20 czerwca.
Dzięki uprzejmości Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie uczestnikom zjazdu z naszego terenu został zapewniony transport w obu kierunkach.

W zjeździe oprócz szkoły z Czarnego z którą współpracuje tutejszy zakład, uczestniczyła również młodzież ze szkół współpracujących z innymi jednostkami penitencjarnymi w Polsce, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, Zespołu Szkół w Tyczynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Młodzież zakwaterowana została na terenie kampusu mundurowego uczelni, gdzie na co dzień kształcą się studenci a zarazem przyszli funkcjonariusze Służby Więziennej. Od samego przyjazdu do dyspozycji gości przydzieleni zostali studenci, którzy czuwali i dbali o komfort wizytującej młodzieży szkolnej. Nie zabrakło dzielenia się z nami różnymi ciekawostkami na temat tego miejsca. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w skrócie SWWS została utworzona w 2018 roku, jest publiczną uczelnią, a także jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Oferuje studia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka, które odbywają się w Kaliszu.

Oficjalne rozpoczęcie zjazdu rozpoczęło się w przestronnej sali wykładowej, gdzie uczestnicy zjazdu zostali powitani przez Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości dr. Michała Sopińskiego, Prorektora ds. operacyjnych ppłk. dr. Mariusza Kuryłowicza następnie mieli okazję wysłuchać przemówień Pełnomocnika Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. edukacji prawnej i proobronnej młodzieży pana Kajetana Rajskiego, inicjatora wydarzenia oraz Naczelnika Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr. hab. Tomasza Balbusa, który w trakcie wykładu przybliżył postać jednego z żołnierzy Armii Krajowej.

Kolejno w ramach zorganizowanych zajęć edukacyjnych, uczniowie szkół uczestniczyli w czterech blokach szkoleniowo-edukacyjnych poświęconych różnym zagadnieniom: posługiwanie się sprzętem interwencyjnym; technikom transportowym i obezwładniającym wraz z pokazem w wykonaniu studentów SWWS; zasadom udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym; a także zagadnieniu na temat ochrony przed skutkami różnych zagrożeń, podczas których uczniowie szkół wizytowali schron powstały na początku XX wieku i zapoznani zostali z zasadami jak należy się zachowywać w trakcie ewentualnego pobytu w nim, co może być nam pomocne w trakcie takiego pobytu, jak dużą rolę odgrywa podział ról i obowiązków, przede wszystkim dystrybucja żywności a także jak ważne jest oszczędzanie źródeł potencjalnego światła.

Na koniec pierwszego dnia pobytu zorganizowane zostało ognisko z kolacją, podczas którego w ramach integracji młodzież mogła spotkać się ze studentami uczelni i zadawać pytania na temat potencjalnej ścieżki kariery.

Drugiego dnia zjazdu młodzież zaliczyła dwa bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom penitencjarnym i ochronnym: „Podział zakładów i klasyfikacja skazanych” oraz „Sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej”. Przybliżone zostały im między innymi takie informacje jak systemy odbywania kar pozbawienia wolności w Polsce, typy zakładów karnych czy kwestie zabezpieczeń techniczno-ochronnych w poszczególnych typach zakładów. Tego dnia odbył się również finał zawodów strzeleckich o Puchar Ministra Sprawiedliwości, podczas którego rywalizowało dwoje przedstawicieli każdej z klas.

Zwieńczeniem zjazdu było jego uroczyste zakończenie podczas którego wciągnięta została flaga państwowa na maszt wraz z odśpiewaniem hymnu państwowego, złożono meldunek, dokonano przeglądu klas i wysłuchano przemówień zaproszonych gości honorowych Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Woś oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej generała Jacka Kitlińskiego. Po czym trzy grupy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zaprezentowały przygotowaną musztrę paradną oraz nastąpiło wręczenie nagród za zawody strzeleckie. Pierwsze miejsce w zawodach zajęła uczennica z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, drugie miejsce zajął uczeń z Powiatowego Zespołu Szkół nr. 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, trzecie miejsce zajął uczeń z Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.

Zjazdy klas o profilu penitencjarnym są dobrą okazją dla uczniów do poszerzenia kontaktów społecznych z rówieśnikami z różnych stron Polski, są też okazją do wymiany doświadczeń między opiekunami grup i funkcjonariuszami z poszczególnych jednostek, a także sprzyjają kształceniu młodzieży w duchu patriotyzmu. Na pamiątkę wizyty wszystkim uczestnikom dwudniowego zjazdu wręczono małe upominki.

 

źródła: opracowanie własne; Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,
tekst: szer. Radosław Ożański
zdjęcia: szer. Radosław Ożański; zbiory SWWS Kampus Mundurowy w Kaliszu

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej