Płk Artur Koczerba spotkał się z kierownictwem ZK w Czarnem, aby porozmawiać z funkcjonariuszami o najważniejszych działaniach, które byłe realizowane w 2022r. w naszej jednostce penitencjarnej.

21 marca Zakład Karny w Czarnem wizytował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Artur Koczerba. Obecność dyrektora okręgowego była związana z coroczną odprawą służbową z kierownictwem Zakładu Karnego w Czarnem. Płk Artur Koczerba zapoznał się z sytuacją naszej jednostki penitencjarnej w oparciu o szczegółowe relacje kierowników poszczególnych działów jak i całościowy opis dokonany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem ppłk Jacka Chmiela.

Rok 2022 był okresem wyzwań dla kierownictwa Zakładu Karnego w Czarnem. Realizowanych było szereg inwestycji poprawiających infrastrukturę jednostki penitencjarnej, zarówno pod kątem poprawy warunków pełnienia służby jak i optymalizacji kosztów utrzymania Zakładu Karnego w Czarnem. Wdrożone zostały również zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji we wrześniu ubiegłego roku kodeksu karnego wykonawczego oraz innych ustaw wpływających na wykonywanie kary pozbawienia wolności. W ocenie Dyrektora Okręgowego SW w Koszalinie kierownictwu ZK w Czarnem i załodze udało się właściwie wypełnić zadania, które zostały postawione do wykonania. Również w sytuacjach kryzysowych funkcjonariusze wykazali się postawą, która wskazuje że personel ZK w Czarnem cechuje profesjonalizm i gotowość do działania wykraczającego poza formalny zakres obowiązków.

Tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej