Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem, aby porozmawiać z maturzystami na temat więziennictwa oraz perspektyw związanych z wstąpieniem do Służby Więziennej.

Przed nami czas matur – dla większości młodzieży szkolnej moment dużego stresu i wysiłku związanego z przygotowaniem się do tego ważnego egzaminu. Wkrótce po nim kolejne ważne egzaminy życiowe, do których musi podejść każdy młody dorosły człowiek – wybór pracy zawodowej, względnie ścieżki dalszego kształcenia.

Jednym z kierunków wyboru własnej drogi życiowej może być związanie się ze służbami mundurowymi, a w szczególności ze Służbą Więzienną. Dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem ten pomysł na życie ma wymiar bardzo bezpośredni, gdyż miejscowość Czarne jest kojarzona głównie z faktu, że znajduje się tutaj jeden z największych zakładów karnych w Polsce, a także zgrupowanie jednostek wojskowych.

O tym jak pracuje się w Zakładzie Karnym w Czarnem i na czym polegają zadania realizowane na co dzień przez funkcjonariuszy Służby Więziennej – opowiadali mundurowi z pobliskiej jednostki penitencjarnej. Przynajmniej dla części obecnych na sali maturzystów pomysł wstąpienia do służb mundurowych był jedną z rozważanych opcji. Ważne żeby takie decyzje podejmować jednak w sposób przemyślany, gdyż wybór zawodu to jedna z najistotniejszych decyzji w życiu. Kluczowa jest motywacja wewnętrzna i przekonanie o chęci realizacji ważnej misji jaką jest resocjalizacja osób skazanych i tym samym redukcja zjawiska przestępczości.

Abiturientom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem życzymy powodzenia na maturach, a chętnych do pracy w mundurze zapraszamy do regularnego sprawdzania ofert pracy na stronie internetowej Zakładu Karnego w Czarnem.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski

zdjęcie: mjr Arkadiusz Popielarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej