W dniu 14 marca psycholog więzienna z ZK w Czarnem przeprowadziła w ZS nr 7 w Białym Borze wykład dla uczniów z klasy o profilu penitencjarnym.

W tym tygodniu w ramach cyklicznych spotkań odwiedziliśmy Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze. Jest to szkoła, w której młodzież uczy się m.in. w klasach mundurowych o specjalizacji więziennej. Zakres ich nauki sprawia, że funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem są częstymi gośćmi w tej placówce. Tym razem o zagadnieniach penitencjarnych opowiadała psycholog, która na co dzień pracuje w oddziale mieszkalnym z osobami pozbawionymi wolności. Jakie są najczęstsze problemy psychospołeczne osób, które trafiają do więzienia? W jaki sposób poprzez działania resocjalizacyjne próbujemy wyciągnąć osadzonych z obszaru patologii, na który wkroczyli? Te i inne tematy były przedmiotem wykładu i dyskusji, który przeprowadziła psycholog z ZK w Czarnem. Podejmowanie z uczniami rozmowy o praktycznych aspektach pracy z osadzonymi będzie na pewno skutkować łatwiejszą adaptacją zawodową z wyzwaniami, które za kilka lat będą ich udziałem...

 

tekst: mjr Andrzej Żabski

zdjęcie: szer. Dominika Żakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej