Nasza funkcjonariuszka z działu kadr zakończyła szkolenie podoficerskie w doskonałym stylu.

23 grudnia 2022 r. po przeszkoleniu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej  w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie do swojej jednostki macierzystej wróciła funkcjonariuszka, która na co dzień pełni służbę w dziale kadr kapral Dorota Śnieżko. Nasza koleżanka przez ponad trzy miesiące uczestniczyła w szkoleniu zawodowym przygotowującym do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerskim.

Celem szkolenia, oprócz nabycia wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, jest kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonariuszy i pracowników oraz rozwijanie kompetencji ułatwiających współpracę pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami różnych specjalizacji. Program szkolenia zawodowego pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy w każdym z korpusów, obejmuje treści dydaktyczne opracowane dla każdej z części szkolenia na podstawie szczegółowych efektów kształcenia. Absolwent szkolenia zawodowego zdobywa umiejętności w zakresie: wiedzy penitencjarnej, praw człowieka i podstawowych wolności, prawnej, kryminologii, ochrony i obrony jednostek organizacyjnych oraz praktycznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie, warunkujące prawidłowe wykonywanie zadań Służby Więziennej.

Miło nam poinformować, iż nasza koleżanka zajęła I miejsce wśród wyróżnionych absolwentów tejże szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski
zdjęcie: dział kadr ZK Czarne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej