W miniony piątek funkcjonariusze z ZK w Czarnem odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem, aby opowiedzieć młodzieży jak funkcjonuje tutejszy zakład karny.

Zakład Karny w Czarnem jest jednostką penitencjarną, która odgrywa dużą rolę w życiu mieszkańców Czarnego. Wielu młodych ludzi interesuje się więziennictwem i w przyszłości chciałoby pracować w naszej jednostce. W miejscowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem funkcjonuje nawet klasa mundurowa o profilu penitencjarnym, która przygotowuje młodzież pod kątem zdobycia wiedzy, która pomoże w łatwiejszym starcie zawodowym w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej.

W miniony piątek, przy okazji „dni otwartych” ZSP w Czarnem nasi funkcjonariusze odwiedzili placówkę edukacyjną, aby opowiedzieć młodzieży jak funkcjonuje tutejszy zakład karny. Poza zaprezentowaniem wyposażenia używanego w pracy ochronnej w przypadkach wymagających fizycznej interwencji spotkanie było okazją do rozmowy na temat codziennego „życia”, które toczy się w Zakładzie Karnym w Czarnem. Każdy z pionów służby ma szereg zadań do wykonania, a młodzieży szczególnie interesowała działalność działów ochrony i działu penitencjarnego – czyli dwóch największych działów, w których funkcjonariusze mają bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.

Spotkanie miało żywy przebieg i z braku czasu nie na wszystkie pytania młodzieży udało się odpowiedzieć co sprawia, że w tej placówce edukacyjnej na pewno pojawimy się jeszcze nie raz.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski

zdjęcia: szer. Radosław Ożański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej