Mowie nienawiści można się przeciwstawić w różny sposób. Jednym z nich jest przelanie tego na papier.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Zakładu Karnego w Czarnem wraz z partnerskim stowarzyszeniem „Nigdy więcej” podjęli wspólną inicjatywę zorganizowania konkursu na esej pod hasłem "MOWA NIENAWIŚCI". Trzech słuchaczy za swoje rozważania na ten arcyważny temat otrzymało wyróżnienia.
Jednym z elementów resocjalizacji jest edukacja. Programy edukacyjne w zakładach karnych pomagają osadzonym w zdobyciu nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia. Działania te mają wpływ na proces przystosowania osób pozbawionych wolności do społeczeństwa po opuszczeniu murów więzienia.
Stowarzyszenie za dotychczasową współpracę złożyło podziękowania dyrekcji Zakładu Karnego w Czarnem oraz panu Piotrowi Balcerowiczowi, wychowawcy i pedagogowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem.

 

tekst i zdjęcia: kpr. Natalia Prach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej