W dniu 22 kwietnia 2020r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przekazali na ręce Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 150 maseczek. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym w Polsce Zakład Karny w Czarnem w ramach działań pomocowych włączył się w zabezpieczenie społeczności lokalnej w maseczki bawełniane wielokrotnego użytku. Osadzeni w ramach uruchomionego 06 kwietnia 2020r. programu readaptacji społecznej szyją maseczki ochronne, które umożliwiają ograniczenie rozprzestrzeniania się trwającej epidemii.

W poczuciu odpowiedzialności jednostka przystąpiła do działań mających na celu wsparcie lokalnej społeczności, w szczególności osób z grupy podwyższonego ryzyka, tj.: seniorów i osób niepełnosprawnych. Dystrybucją maseczek zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem.

 

Tekst: por. Michał Rokita

Zdjęcia: kpt. Damian Kaźmierczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej