Funkcjonariusze Służby Więziennej w toku wykonywania codziennych czynności służbowych, narażeni są na różnego rodzaju sytuacje, które nie zawsze są możliwe do przewidzenia. W minionym tygodniu mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w sytuacji kryzysowej

Na terenie Zakładu Karnego w Czarnem miało miejsce jedno zdarzenie bezpośrednio zagrażające porządkowi i bezpieczeństwu jednostki. W budynku administracji osadzeni w jednym z pomieszczeń czasowego przebywania wzniecili pożar, nastepnie odmówili wyjścia... Takim właśnie scenariusz został zaplanowany na ćwiczenia obronno-ochronne odbywające się w czarnieńskiej jednostce.

Osadzeni wzniecili pożar w pomieszczeniu na terenie administracji, jeden z nich był agresywny, niewykonywał poleceń dowódcy zmiany. Po nieudanych rozmowach z negocjatorem, do akcji wkroczyła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej. W momencie deklaracji opuszczenia pomieszczenia ze strony trzech osadzonych, jeden z nich został dźgnięty jakimś przedmiotem w szyję przez czwartego agresywnego osadzonego. Niezwłocznie Grupa Interwencyjna użyła środków przymusu bezpośredniego, skutecznie neutralizując bunt osadzonych. Elementem ćwiczeń była symulacja pożaru w budynku administracji, gdzie przeprowadzono sprawną akcję poszukiwawczo - ratowniczą. Po ewakuacji wszystkich osób z terenu zagrożenia, dokładnie przeszukano teren w warunkach wysokiego zadymienia, skąd ewakuowano nieprzytomnego poszkodowanego. Następnie przeprowadzono akcję ratowniczo – gaśniczą, po której ewakuowany budynek administracji mógł powrócić do codziennych obowiązków służbowych.

Manewry odbyły się przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem oraz czarnieńskiej Wojskowej Straży Pożarnej.  

Podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności reagowania w kryzysowych sytuacjach to ważny element pracy funkcjonariuszy. Wspólne ćwiczenia przyczyniły sie również do sprawdzenia współpracy pomiędzy służbami innych formacji mundurowych w zakresie organizacji działań ochronnych. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, omówieniem podjętych działań oraz oceną dowodzenia zdarzeniem majacym miejsce na terenie jednostki jak i  współpracy wyżej wymienionych służb.

 

tekst i zdjęcia: kpr. Natalia Prach/ mł. chor. Michał Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej