Z dniem 17 lutego 2020 roku por. Tomasz Zinkiewicz został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał  płk. Jacek Wiśniewski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie.  

por. Tomasz Zinkiewicz służbę w Służbie Więziennej rozpoczął z dniem 01 kwietnia 2001 r. w Zakładzie Karnym w Czarnem na stanowisku strażnika działu ochrony. Pełniąc służbę w dziale ochrony zdobywał kolejne stopnie awansu zawodowego. Od dnia 06 lutego 2017 r. powierzono wymienionemu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy kierownika działu ochrony. Z dniem 05 grudnia 2017 r. został mianowany na stanowisko zastępcy kierownika działu ochrony. W okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 15 lipca 2018 r. został delegowany na stanowisko specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Od dnia 01 sierpnia 2018 r. czasowo pełnił obowiązki na stanowisku kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Czarnem. Następnie z dniem 07 czerwca 2019 r. został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Czarnem. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku pedagogika w specjalności prewencja patologii i zagrożeń społecznych, uzyskując tytuł magistra. W 2014 r. ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. W 2018 r. został przeszkolony na szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej Służby Więziennej z zakresu zarządzania.

Teskt: mjr Adam Słotwiński

Zdjęcia: mjr Rafał Piekuś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej