Z dniem 19 czerwca 2020 roku mjr Adam Słotwiński został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał  płk Jarosław Banasik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. 

mjr Adam Słotwiński służbę w Służbie Więziennej rozpoczął z dniem 10 września 2003 roku. w Zakładzie Karnym w Czarnem na stanowisku młodszego inspektora działu kadr. Pełniąc służbę w dziale kadr zdobywał kolejne stopnie awansu zawodowego. Od dnia 01 kwietnia 2007 r. powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku kierownika działu kadr. Następnie z dniem 1 grudnia 2007 r. został mianowany na stanowisko  kierownika działu kadr. W 2006 r. ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Szczecińskim, na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

Tekst: por. Michał Rokita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej