Z dniem 28 lutego 2020 roku ppor. Piotr Nowak został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał  płk Jacek Wiśniewski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. 

ppor. Piotr Nowak służbę w Służbie Więziennej rozpoczął z dniem 16 lutego 2003 roku. w Zakładzie Karnym w Czarnem na stanowisku strażnika działu ochrony. Pełniąc służbę w dziale ochrony zdobywał kolejne stopnie awansu zawodowego. Od dnia 01 kwietnia 2008 r. powierzono wymienionemu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku technika działu ewidencji. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. został mianowany na stanowisko zastępcy kierownika działu ewidencji oraz odbył szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej Służby Więziennej z zakresu zarządzania. W 2019 r. ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku pedagogika w specjalności prewencja patologii i zagrożeń społecznych, uzyskując tytuł magistra.

Tekst i zdjęcia: por. Michał Rokita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej