W dniu 30.05.2023r. studentki z koła naukowego ,,Dispecto'' wzięły udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Zakładu Karnego w Czarnem.

Studentki Gdańskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wraz z członkiniami Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki i Medycyny Sądowej ,,Dispecto'' wzięły udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Zakładu Karnego w Czarnem. Celem zajęć było zapoznanie się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności, poznanie możliwości podjęcia nauki przez osadzonych, znalezienia pracy. Uczestniczkom wizyty przedstawiono strukturę tutejszej jednostki penitencjarnej, która jest bardzo różnorodna między innymi ze względu na obecność oddziału dla tymczasowo aresztowanych, oddziału terapeutycznego dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, oddział szpitalny z Oddziałem Wewnętrznym oraz dla Przewlekle chorych czy pawilon szkolny.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili siedzibę Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej stacjonującej w Zakładzie Karnym w Czarnem, gdzie przybliżone zostały im zagadnienia związane z tą formacją, jej wyposażenie, kwestie bezpieczeństwa, techniki działania. Nie zabrakło pytań ze strony wizytujących, nawet o systemy walki Combat-1 i Combat-56.

Kolejnym etapem była wizyta w dziale Systemu Dozoru Elektronicznego. Ten prężnie rozwijający się system w którym można odbywać karę pozbawienia wolności nabiera na znaczeniu zwłaszcza ze względu na kwestie ekonomiczne. Wytłumaczone zostały elementy tego systemu, działanie poszczególnych urządzeń i zalety tego systemu w wymiarze społecznym. W Służbie Więziennej obecne są także zwierzęta. Goście z uczelni odwiedzili Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych, gdzie szkolone są kadry dla całej penitencjarnej Polski. Przybliżone zostały podstawowe zagadnienia czym na co dzień zajmują się psy służbowe i patrolowo-obronne, czas trwania ich szkolenia, jego elementy, następnie przykładowy przebieg służby danego psa.

Kulminacyjnym elementem zajęć była wizyta na terenie ścisłym zakładu. Studentki kryminalistyki i nauk pokrewnych mogły z praktycznego punktu widzenia zapoznać się z codzienną pracą na oddziale mieszkalnym, gdzie każdego dnia swoje zadania wykonują strażnicy działu ochrony, wychowawcy, psycholodzy i inni funkcjonariusze. Udzielono odpowiedzi na takie pytania jak rodzaje kar dyscyplinarnych, którymi mogą zostać ukarani osadzeni w przypadku dokonywania wykroczeń, gdzie i w jaki sposób odbywają się kontrole, jak wygląda pomieszczenie w którym odbywają się widzenia, zajęcia kulturalno-oświatowe albo w jaki sposób można spędzać czas wolny w izolacji. Punktem wizyty była również możliwość odwiedzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego działającego przy zakładzie, gdzie na co dzień osoby skazane, przebywające w tutejszej jednostce mogą kształcić się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w liceum ogólnokształcącym.

Wizyty takie jak ta to doskonały moment by porozmawiać z przedstawicielami Służby Więziennej na temat pracy w naszej formacji i uzyskania wiedzy na temat jej działalności. 

 

 

zdjecia i tekst: szer. Radosław Ożański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej