Młodzież z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinku miała okazję zobaczyć jak wygląda jednostka penitencjarna.

Nauka w klasach mundurowych jest jedną z szybkich ścieżek pozwalających w przyszłości dostać się do formacji uzbrojonych takich jak np. Służba Więzienna. Jedną z placówek, gdzie w tym trybie kształci się młodzież jest Zespół Szkół nr 6 w Szczecinku, dawniej popularny "Rolniczak". Młodzież miała okazję zobaczyć jak wygląda w środku pawilon mieszkalny, w którym odbywają karę osoby pozbawione wolności, a nawet wejść do jednej z cel. Uwagę przykuwały różne nowoczene rozwiązania techniczne wdrożone w Zakładzie Karnym w Czarnem. Wrażenie wywierała również skala jednostki penitencjarej oraz duża liczba funkcjonariuszy, która poruszała się po terenie wykonując różne zadania służbowe. Wszystko to sprawia, że Zakład Karny w Czarnem  jest interesującym miejscem, z którym można związać swoje losy zawodowe wstępując w szeregi Służby Więziennej. Poza ciekawym charakterem pracy i poczuciem ważnej misji społecznej, którą realizują funkcjonariusze Służby Więziennej należy pamiętać, że jest to praca w warunkach szczególnych, co wiąże się z  określonymi uprawnieniami gwarantowanymi ustawowo. To między innymi:

  • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
  • dłuższy urlop w porównaniu z pracą w „cywilu” - 26 dni urlopu podstawowego oraz urlop dodatkowy wydłużający się wraz ze stażem w służbie do maksymalnego poziomu 13 dni,
  • pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz równoważnik za brak mieszkania, dla funkcjonariuszy, którzy nie posiadają własnego mieszkania,
  • nagroda roczna (tzw. „trzynastka”),
  • możliwość otrzymania dofinansowania w kosztach czesnego na studia oraz urlop szkoleniowy,
  • rozbudowany system wewnętrznych szkoleń, które wyposażają funkcjonariusza w różne ciekawe uprawnienia zawodowe, które można później wykorzystać przy okazji wykonywania dodatkowej pracy zawodowej lub w okresie emerytalnym.

 

tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej