Płk Artur Koczerba wizytował Zakład Karny w Czarnem.

W dniu 12 stycznia Zakład Karny w Czarnem odwiedził płk Artur Koczerba, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. Tego rodzaju inspekcje są cyklicznym wydarzeniem będącym okazją, aby porozmawiać o bieżących sprawach ważnych dla kierownictwa jednostki penitencjarnej. Omawianych jest zawsze szereg zagadnień o charakterze ochronnym, penitencjarnym i finansowo-kwatermistrzowskim.

Nieodłącznym elementem inspekcji jest bezpośrednia lustracja terenu jednostki penitencjarnej, która pozwala obserwować zmiany, które zachodzą na terenie Zakładu Karnego w Czarnem. Jesteśmy aktualnie w trakcie procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie powstanie nowoczesnego pawilonu mieszkalnego. Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem, ppłk Jacek Chmiel, oprowadził Dyrektora Okręgowego płk Artura Koczerbę oraz specjalistę CZSW por. Dariusza Białookiego po terenie budowy.

Kolejnym elementem inspekcji była wizyta w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych. W sali konferencyjnej zgromadzili się funkcjonariusze, którzy właśnie kończą kurs przewodników psów służbowych. Była to okazja do porozmawiania na temat roli tych funkcjonariuszy w całym systemie ochronnym, który funkcjonuje w jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju. Płk Artur Koczerba pogratulował przewodnikom psów służbowych sukcesu, którym było ukończenie kursu specjalistycznego oraz wręczył okolicznościowe dyplomy. Po oficjalnej uroczystości Dyrektor Okręgowy zwiedził niedawno otwartą siedzibę DSPiTPS, gdzie kursanci razem ze swoimi psami mogą w komfortowych warunkach szkolić się w różnych technikach przydatnych w pracy ochronnej.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej