Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do refleksji i wspomnień o historii naszej formacji. 8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając początek więziennictwu w niepodległej Polsce.

Historia

Dzien Tradycji Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.W dniu 08.02.1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną, która była pierwszą formacją mundurową w Polsce. Dokument ten stał się podstawą regulującą organizację i funkcjonowanie, a także stworzył podwaliny polskiego systemu penitencjarnego. Dzień 8 lutego został ustanowiony świętem Służby Więziennej na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.

Służba Więzienna

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Podlega Ministrowi Sprawiedliwości, zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Jest uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny Wykonawczy, zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Każdego dnia funkcjonariusze Słuzby Więziennej czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, pełnią nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w sposób zgodny z prawem i zasadami humanitarnymi. Funkcjonariusze służby odpowiedzialni są za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych, a także za zapewnienie warunków do resocjalizacji skazanych. Ich praca polega na nadzorze nad więźniami, organizacji codziennego życia w zakładzie, udzielaniu pomocy i wsparcia skazanym w procesie reintegracji społecznej.

Dzień Tradycji Służby Więziennej

W tym szczególnym dniu dla naszej służby, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czarnem wraz z członkami Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Czarnem udali się na czarnieński cmentarz, aby uczcić pamięć zmarłych funkcjonariuszy służacych w szeregach naszej formacji, okazując szacunek i wdzięczność za lata pełnionej służby. Znicze wykonali osadzeni z oddziału terapeutycznego Zakładu Karnego w Czarnem. 

tekst i zdjęcia: kpr. Natalia Prach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej