Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W dniu 08.03.2017 w Zespole Szkół w Czarnem im. Danuty Siedzikównej odbyła się konferencja o tematyce szeroko rozumianej cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu, uzależnieniu od gier komputerowych oraz bezpieczeństwa w Internecie i jego zasobów. Współorganizatorami spotkania byli między innymi dwóch funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Czarnem szer. Janina Brusiło młodszy psycholog Zakładu Karnego w Czarnem oraz por. Michał Rokita wychowawca Zakładu Karnego w Czarnem, którzy wygłosili prelekcję dla uczniów. Celem konferencji było dostarczenie dzieciom i młodzieży wiedzy oraz informacji o tematyce szeroko rozumianej cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu, uzależnieniu od gier komputerowych oraz bezpieczeństwie w internecie i jego zasobów.

Tekst: por.Michał Rokita

Zdjecia: Ewa Malinowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej