W Zakładzie Karnym w Czarnem istnieje jedyny w Polsce dział zajmujący się tresurą psów wykorzystywanych w jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju.

Psy na potrzeby więziennictwa wykorzystane są od wielu lat. W samym Zakładzie Karnym w Czarnem jeszcze w okresie PRL prowadzone były pierwsze kursy związane ze szkoleniem psów służbowych. Od 1993r. przy Zakładzie Karnym w Czarnem działa jedyny w Polsce Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych (DSPiTPS). Z upływem czasu struktura tego działu rozbudowuje się i nabiera na znaczeniu. W tym roku będzie m.in. oddana do użytku nowa siedziba DSPiTPS, która zapewni komfortowe warunki do pracy dla personelu, a także psów poddawanych procesowi tresury. Budynek będzie wyposażony w szereg sal szkoleniowych, dużą salę do pracy z psami, nowoczesne kojce wewnętrzne i gabinet weterynaryjny.

W Służbie Więziennej szkoli się psy do wyszukiwania i wskazywania narkotyków oraz psy patrolowo-obronne. Szkolenie psa patrolowo-obronnego trwa 12 tygodni, podczas których zwierzę wraz z opiekunem uczą się współpracy, służby patrolowej, pokonywania torów przeszkód a także pościgów za zbiegami, obrony i ataku. Szkolenie psów specjalnych trwa dłużej – 16 tygodni. Zwierzęta uczą się rozpoznawać zapachy narkotyków i substancji zabronionych, kojarzenia zapachów, kontrolowania pomieszczeń, paczek i korespondencji, które trafiają do jednostek penitencjarnych, pojazdów, osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego jak również osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki. Nie są jednak zwolnione z ćwiczeń z zakresu posłuszeństw oraz na torach przeszkód. Przewodnicy psów podczas kursów w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych zdobywają wiedzę z zakresu tresury i wykorzystania psów w działaniach ochronnych jednostki, organizowania i przeprowadzania tresury doskonalącej w jednostkach macierzystych oraz kynologii i dobrostanu zwierząt. Po zakończeniu szkolenia psy odbywają służbę w przydzielonych zakładach karnych i aresztach śledczych.

W poniższej relacji wideo przedstawiamy wycinek z działalności DSPiTPS:

 

film do pobrania: TUTAJ

film w wersji HD: Facebook

tekst, zdjęcie oraz video: mjr Andrzej Żabski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej